RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken
   

Onze missie

Bookmark and Share

Missie/visie & waarden

  • recht op werk
  • innovatief & dynamisch
  • maatschappelijk gedragen
  • duurzaam en kwalitatief
  • waardegedreven
  • sociaal verantwoord
  • open en transparant

Kansengroepen

Iedereen heeft recht op werk. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen maar ook voor sociale contacten en wie werkt, krijgt respect en zelfwaardering. Wie werkt, deelt mee in de maatschappij.

Toch kan niet iedereen even gemakkelijk aan de slag. Cijfers leren dat kortgeschoolden en arbeidsgehandicapten in Vlaanderen een lagere tewerkstellingsgraad kennen dan gemiddeld. Vanuit het beleidsdomein sociale economie krijgen kwetsbare groepen via allerlei instrumenten werk op maat aangeboden. Zo werken bij de beschutte en sociale werkplaatsen en de lokale diensteneconomie vandaag al meer dan 16.000 mensen uit die kwetsbare groepen.

Toch staan er nog veel mensen aan de kant die 100% gemotiveerd zijn. Voor hen willen we de brug leggen naar de reguliere economie, hetzij via de invoegmaatregel, hetzij via de begeleiding naar het zelfstandigenstatuut.


Sociale economie

De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

  • voorrang van arbeid op kapitaal
  • democratische besluitvorming en maatschappelijke inbedding
  • transparantie, kwaliteit en duurzaamheid

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties.